gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź
×

Komunikat o błędzie

Lek. dent. Anna Dejak-Kępka

 

 

Obecnie jestem lekarzem rezydentem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją Instytucie Stomatologii CSK w Łodzi. Pracuję jako wykładowca w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wciąż doskonalę swoje umięjętności i uczestniczę w wielu konferencjach oraz warsztatach. Ukończyłam studia z wyróżnieniem na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz odbyłam roczny staż podyplomowy w Instytucie Stomatologii CSK w Łodzi. Podczas studiów zdobyłam stypendium Rektora dla najlepszych studentów, aktywnie działałam w SKN przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi i należałam do PTSS, a od 2017 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 

PUBLIKACJE

· „Porównanie wartości kątów stawowych uzyskanych na podstawie badania ARCUSdigma II i rejestratów zwarcia w artykulatorze Protar 7” Protetyka Stomatologiczna, 2018, 68, s. 74-85.

· „Porównanie metod pomiaru kątów nachylenia drogi stawowej” Stomatologia Współczesna, 2017, 24, 4-5, s. 8-15.

· „Wpływ różnych metod rejestracji relacji centralnej na położenie żuchwy u pacjenta ze zgryzem urazowym” Protetyka Stomatologiczna, 2016, LXVI, 5, s. 345-358.

 

NAGRODY I WYSTĄPIENIA

• III miejsce za pracę oryginalną pt. „Porównanie wartości kątów stawowych w badaniu ARCUSdigma i rejestratami zwarcia” w studenckiej części sesji Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce podczas 1. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej CEDE w Poznaniu, 2017.

• I miejsce za pracę w kategorii prac kliniczno-doświadczalnych pt. „Porównanie wartości kątów stawowych uzyskanych na podstawie badania ARCUSdigma i rejestratów zwarcia w artykulatorze Protar 7” zaprezentowaną na XX Międzynarodowej Konferencji Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi, 2017.

• prezentacja pracy oryginalnej pt. „Wpływ kondycjonowania wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym” na XIX Międzynarodowej Konferencji Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi, 2014.

 

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak