gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź
×

Komunikat o błędzie

Biografia prof. Beaty Dejak

PROF. DR HAB. BEATA DEJAK

 

PROF.DR HAB. BEATA DEJAK

 

Profesor Beata Dejak jest Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi. Pełni również funkcję Ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się badaniami biomechanicznymi protetycznych rekonstrukcji w jamie ustnej. Jest prekursorką zastosowania metody elementów skończonych do obliczeń naprężeń w strukturach zębów. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 150 prac, z których część opublikowano w renomowanych czasopismach naukowych Journal of Prosthetic Dentistry i Dental Materials.

Jest autorką książki „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych”. Pełni funkcję członka wielu Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych i recenzenta zagranicznych periodyków w zakresie biomechaniki. Ma ponad 30 letnie doświadczenie kliniczne, specjalizacje z protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej. Od lat naucza studentów protetyki stomatologicznej w UM w Łodzi. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia dla lekarzy. Jest promotorem prac doktorskich i kierownikiem specjalizujących się lekarzy. Organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Jest członkiem Zarządu PTS, prezesem oddziału łódzkiego PTS oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM. 

 

 

 • 1988 ukończyła studia w Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej.
 • W tym roku została zatrudniona w Zakładzie Protetyki IS AM na stanowisku asystenta, następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego.
 • W 1999 obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów”.
 • W 2009 obroniła rozprawę habilitacyjną pt ”Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia”
 • W 2016 otrzymała tytuł Profesora
 • Posiada specjalizację z stomatologii ogólnej (1993) i protetyki stomatologicznej (1997)
 • Pełni funkcję Kierownika Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi
 • Od 2010 jest Ordynatorem I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 150 prac, w tym w tym część ukazała się w renomowanych czasopismach amerykańskich z listy filadelfijskiej
 • Jest promotorem wielu prac doktorskich, laureatką licznych nagród Naukowych Rektora UM w Łodzi i innych nagród naukowych.
 • Jest autorką książki „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych” MedTourPress Warszawa 2014
 • Pełni funkcję kierownika lekarzy specjalizujących się w zakresie protetyki stomatologicznej. Organizuje i prowadzi ogólnopolskie kursy przygotowawcze z zakresu protetyki
 • Jest Prezesem Oddziału Łódzkiego PTS, zastępcą Prezesa Sekcji Protetyki PTS, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS, członkiem Akademii Pierre Fuscharda.
 • Była członkiem Senatu UM w Łodzi
 • Jest recenzentem licznych zagranicznych I krajowych czasopism m. in. Journal of Applied Oral Science, Dental Materials I International Journal of Oral Science w zakresie biomechaniki. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma Protetyka Stomatologiczna, Członkiem Rady Naukowej Stomatologii Współczesnej oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma Polimery w Medycynie.
 • Została powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna, w skład zespołu ekspertów do opracowywania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie protetyka stomatologiczna
 • Od 1990 jest współorganizatorką a od 2009 głównym organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak