gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź
×

Komunikat o błędzie

Podręcznik

Nowy podręcznik pt "Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych"

Poszczególne rozdziały książki są poświęcone wykonaniu protez stałych: wkładów koronowo-korzeniowych, uzupełnień wewnątrzkoronowych, licówek, koron, mostów oraz protez ruchomych: całkowitych, częściowych, szkieletowych, overdentures, natychmiastowych oraz protez na implantach. Omówiono zasady estetycznego projektowania uzupełnień. 

Przedstawione zostały zasady wykonania współczesnych uzupełnień protetycznych, zachowując podobny układ we wszystkich rozdziałach. Dla każdego uzupełnienia protetycznego podano: wskazania i przeciwskazania, materiały z jakich zostały wykonane, wymieniono rodzaje uzupełnień, przedstawiono kliniczne oraz laboratoryjne ich wykonanie. Uwzględniono tradycyjne i nowe metody wykonania laboratoryjnego. Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono zalety i wady tych uzupełnień. 

Na uwagę zasługuje także obszerny rozdział dotyczący podstawowych materiałów stosowanych w protetyce (stopów metali, ceramik, akryli) oraz technologii ich przetwarzania. Przedstawiono nowoczesne techniki obróbki metali - spiekania laserowego (DLSM), erozji iskrowej i CAD/CAM; wykonanie ceramicznych uzupełnień metodą spiekania, prasowania, infiltracji, CAD/CAM; metody tradycyjne i wtryskowe przetwarzania tworzyw sztucznych. 

Opracowanie jest przydatne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych oraz lekarzy specjalizujących się w protetyce stomatologicznej. 

 

 

Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych

Redaktorem naukowym oraz autorem publikacji jest prof. dr hab. n. med. Beata Dejak

Współczesne procedury protetyczne bazują na doświadczeniach wielu pokoleń lekarzy i nowych odkryciach popartych badaniami naukowymi. Wykorzystanie tradycyjnych metod wykonania uzupełnień protetycznych połączone ze znajomością i umiejętnością zastosowania nowoczesnych technologii pozwala na osiągnięcie doskonałych efektów leczenia protetycznego.

Autorzy opisali zasady wykonawstwa współczesnych uzupełnień protetycznych, uwzględniając:

  • wskazania i przeciwskazania
  • stosowane materiały
  • rodzaje uzupełnień
  • wykonanie kliniczne
  • wykonanie laboratoryjne
  • zalety i wady

Z uwagi na nową, zwięzłą formę książka będzie przydatna dla studentów podczas powtarzanie i utrwalania materiału z zakresu protetyki, a także dla lekarzy - w celu przypomnienia tych wiadomości.

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak