gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź
×

Komunikat o błędzie

Prof. dr hab. Beata Dejak

PROF. DR HAB. BEATA DEJAK

 

PROF.DR HAB. BEATA DEJAK

 

Prof. Beata Dejak jest Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się badaniami biomechanicznymi protetycznych rekonstrukcji w jamie ustnej. Była prekursorem zastosowania metody elementów skończonych w stomatologii. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 120 prac. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych polskich czasopism naukowych i recenzentką zagranicznych wydawnictw. Jest autorką podręcznika „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych”. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej dla lekarzy i studentów.

Ma 25 letnie doświadczenie kliniczne. Posiada specjalizacje z protetyki stomatologicznej. Pełni funkcję Ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM. 

 

 

 1. Studiowała w Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej. Otrzymała wiele studenckich nagród naukowych
 2. Została zatrudniona w Zakładzie Protetyki IS AM na stanowisku asystenta.
 3. W dniu 22.06.1999 Beata Dejak obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów”.
 4. W 2005 roku została mianowana na stanowisko adiunkta
 5. Od 2005 roku pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Fizjologii Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 6. W dn. 18.05.2009 obroniła rozprawę habilitacyjną pt ”Ocena wytrzymałości i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia”
 7. Od 1.11.2009 pełni funkcję Kierownika Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi
 8. Od 07.2013 została mianowana na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UM w Łodzi, a w 2016 otrzymałoa tytuł profesora z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej
 9. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 120 prac, wiele prac ukazało się w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Jest autorką i redaktorem książki pt" Kompendium wykonania prac protetycznych", która została wydana przez MedTourPress w 2014 roku.
 10. Przebywała na stażu naukowym w Uniwersytecie w Dundee w Wielkiej Brytanii.
 11. Jest laureatką 10 indywidualnych Nagród Naukowych Rektora i wielu nagród czasopism stomatologicznych.
 12. 16 listopada 1993r zdała egzamin ze specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, a 16 października 1996 uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.
 13. Jest Kierownikiem Specjalizacji z Protetyki Stomatologicznej lekarzy specjalizujących się w tym zakresie. Organizuje i prowadzi ogólnopolskie kursy przygotowawcze z zakresu protetyki
 14. Jest Ordynatorem I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poradnia dysponuje 19 unitami, na których leczenie prowadzą pracownicy Zakładu Protetyki, specjalizanci i studenci.
 15. Od 1988 roku Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 2004-2010 w Komisji Rewizyjnej Oddziału łódzkiego PTS, od 2010 jest członkiem Zarządu Oddziału łódzkiego PTS, od 2010r członek Zarządu Głównego PTS od 2014 Prezesem Oddziału łódzkiego PTS
 16. Była członkiem Senatu UM w Łodzi w kadencji 2009-2012
 17. Jest recenzentem czasopisma Journal of Applied Oral Science, Dental Materials I International Journal of Oral Science w zakresie biomechaniki. Jest czŁonkiem Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma Protetyka Stomatologiczna, Członkiem Rady Naukowej Stomatologii Współczesnej oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma Polimery w Medycynie.
 18. Od 2011 jestem Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna oraz Członkiem Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych LDEP
 19. Od 1990 jest współorganizatorką a od 2009 głównym organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego.<

 

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak