gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź

Prof. dr hab. Beata Dejak

PROF. DR HAB. BEATA DEJAK

 

PROF.DR HAB. BEATA DEJAK

 

Prof. Beata Dejak jest Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się badaniami biomechanicznymi protetycznych rekonstrukcji w jamie ustnej. Była prekursorem zastosowania metody elementów skończonych w stomatologii. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 120 prac. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych polskich czasopism naukowych i recenzentką zagranicznych wydawnictw. Jest autorką podręcznika „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych”. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej dla lekarzy i studentów.

Ma 25 letnie doświadczenie kliniczne. Posiada specjalizacje z protetyki stomatologicznej. Pełni funkcję Ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM. 

 

 

 1. Studiowała w Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej. Otrzymała wiele studenckich nagród naukowych
 2. Została zatrudniona w Zakładzie Protetyki IS AM na stanowisku asystenta.
 3. W dniu 22.06.1999 Beata Dejak obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów”.
 4. W 2005 roku została mianowana na stanowisko adiunkta
 5. Od 2005 roku pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Fizjologii Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 6. W dn. 18.05.2009 obroniła rozprawę habilitacyjną pt ”Ocena wytrzymałości i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia”
 7. Od 1.11.2009 pełni funkcję Kierownika Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi
 8. Od 07.2013 została mianowana na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UM w Łodzi, a w 2016 otrzymałoa tytuł profesora z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej
 9. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 120 prac, wiele prac ukazało się w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Jest autorką i redaktorem książki pt" Kompendium wykonania prac protetycznych", która została wydana przez MedTourPress w 2014 roku.
 10. Przebywała na stażu naukowym w Uniwersytecie w Dundee w Wielkiej Brytanii.
 11. Jest laureatką 10 indywidualnych Nagród Naukowych Rektora i wielu nagród czasopism stomatologicznych.
 12. 16 listopada 1993r zdała egzamin ze specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, a 16 października 1996 uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.
 13. Jest Kierownikiem Specjalizacji z Protetyki Stomatologicznej lekarzy specjalizujących się w tym zakresie. Organizuje i prowadzi ogólnopolskie kursy przygotowawcze z zakresu protetyki
 14. Jest Ordynatorem I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poradnia dysponuje 19 unitami, na których leczenie prowadzą pracownicy Zakładu Protetyki, specjalizanci i studenci.
 15. Od 1988 roku Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 2004-2010 w Komisji Rewizyjnej Oddziału łódzkiego PTS, od 2010 jest członkiem Zarządu Oddziału łódzkiego PTS, od 2010r członek Zarządu Głównego PTS od 2014 Prezesem Oddziału łódzkiego PTS
 16. Była członkiem Senatu UM w Łodzi w kadencji 2009-2012
 17. Jest recenzentem czasopisma Journal of Applied Oral Science, Dental Materials I International Journal of Oral Science w zakresie biomechaniki. Jest czŁonkiem Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma Protetyka Stomatologiczna, Członkiem Rady Naukowej Stomatologii Współczesnej oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma Polimery w Medycynie.
 18. Od 2011 jestem Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna oraz Członkiem Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych LDEP
 19. Od 1990 jest współorganizatorką a od 2009 głównym organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego.<

 

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak