gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź

Praca naukowa

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ ZAWODOWYCH PROF. BEATY DEJAK

Dyplom lekarza dentysty uzyskałam w 1988 r. i 2 listopada 1988 r. rozpoczęłam pracę w Zakładzie Protetyki Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi pod kierunkiem ówczesnego kierownika prof. dr hab. Włodzimierza Józefowicza. 
W 1990 r. przebywałam na wyjeździe naukowo-szkoleniowym w Wielkiej Brytanii w Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry, University of Dundee pod kierownictwem prof. A. Grieve.
16 listopada 1993 r. zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a 16 października 1996 r. uzyskałam tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.
W dniu 22 czerwca 1999 r. obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów". W 2005 r. zostałam mianowana na stanowisko adiunkta. W dniu 18 maja 2009 r. nadano mi stopień doktora habilitowanego po obronie pracy zatytułowanej p.t. "Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia". W 2016 r. uzyskałam tytuł Profesora. 
Od 2009 r. jestem Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem Ordynatorem I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poradnia dysponuje 19 unitami, na których leczenie prowadzi 20 pracowników Zakładu Protetyki, specjalizanci i studenci.

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH PROF. BEATY DEJAK

Mój dotychczasowy dorobek naukowy to 120 prac naukowych o łącznej punktacji MNiSW 514 IF 22 :

Wszystkie prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach stomatologicznych. Wiodącym tematem mojej pracy naukowej są zagadnienia biomechaniczne w układzie stomatognatycznym. Do badaniach stosuję nowoczesną, interdyscyplinarną metodę elementów skończonych (MES). Metoda ta umożliwia obliczenie naprężeń w uzupełnieniach protetycznych i odbudowywanych strukturach zębów. W oparciu o wyniki tych badań można zaprojektować optymalne pod względem wytrzymałości i trwałości rekonstrukcje protetyczne.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ BEATA DEJAK

 

Rozprawa doktorska

 

Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia powstające w tkankach odbudowanych zębów.

Obrona w AM w Łodzi 22.06.1999 r.

 

Habilitacja

 

Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia.

Stopień naukowy dr hab. 18.05.2009 r.

 

1. Wykaz oryginalnych publikacji

 

1.1. Dejak B., Józefowicz W.
Komputerowa analiza naprężeń powstających pod wpływem obciążeń zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi z różnych materiałów.
Protet. Stomatol. 1991, XLI, 4, p.156-163.

MNiSW 4

1.2. Dejak B.
Komputerowa analiza naprężeń powstających w tkankach podłoża pod wpływem obciążeń mostów
Protet. Stomatol. 1992, XLII, 3-4, p.97-103.

MNiSW 4

1.3. Dejak B.
Analiza naprężeń wokół różnie zaprojektowanych cierni w zębach siecznych
Protet. Stomatol. 1992, XLII, 5, p.169-175.

MNiSW 4

1.4. Dejak B., Józefowicz W.
Komputerowa analiza naprężeń w tkankach zębów pokrytych koronami protetycznymi z różnie ukształtowanych częściami przydziąsłowymi
Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 4, p. 205-208.

MNiSW 4

1.5. Dejak B.,Młotkowski A.
Analiza naprężeń w dwu i trójwymiarowych modelach zębów badanych metodą elementów skończonych
Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 4, p.209-212.

MNiSW 4

1.6. Dejak B., Józefowicz W.
Wpływ różnych kształtów wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba
Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 5, p.248-250.

MNiSW 4

1.7. Dejak B., Mikołajczyk M.
Badanie wytrzymałości korzeni zębów w zależności od kształtu wkładów
Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 5, p.251-254.

MNiSW 4

1.8. Dejak B., Młotkowski A.
Analiza naprężeń występujących w zrębach zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi w różnych kształtach części korzeniowej
Quintessence 1994, Tom II, 10, p. 705-712.

MNiSW 0

1.9. Dejak B.
Wpływ kształtu powierzchni nośnej wkładu koronowo-korzeniowego na naprężenia powstałe na tkankach zęba
Stomatologia Współczesna 1994, 5, p.359-366.

MNiSW 2

1.10. Dejak B.

Wpływ niedokładności wykonania wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba

Protet. Stomatol. 1995, XLV, 1,p.50-52.

MNiSW 4

1.11. Dejak B., Młotkowski A.

Badanie naprężeń w zębach w zależności od wielkości części korzeniowej wkładów

Stomatologia Współczesna 1995, 2, 5, p.410-419.

MNiSW 2

1.12. Dejak B.

Badania naprężeń w zębach odbudowanych wkładami koronowo korzeniowymi z różnych materiałów

Stomatologia Współczesna 1995, 2, 1, p.35-40.

MNiSW 2

1.13. Dejak B., Romanowicz M.

Wpływ objęcia koroną protetyczną zachowanych struktur naddziąsłowych zębów na wytrzymałość zębów zrekonstruowanych wkładami koronowo-korzeniowymi

Stomatologia Współczesna 2000, 7, 3, p.14-19.

MNiSW 2

1.14. Dejak B.

Wpływ braku przylegania wkładu koronowo-korzeniowego do niektórych części korzenia na naprężenia występujące w strukturach odbudowanego zęba

Protet. Stomatol. 2000, L, 1, p.30-37.

MNiSW 4

1.15. Dejak B., Młotkowski A., Romanowicz M.

The finite element analysis of stresses in molars during clenching and mastication.

J. Prosthet. Dent. 2003, 90 ,6, p. 591-597. IF1.009 1,419

MNiSW 10

1.16. Dejak B.

Wpływ szerokości i głębokości kompozytowych wkładów koronowych na naprężenia występujące w zębach trzonowych w żuchwie

Protet. Stomatol. 2004, LIV, 2, p.86-92

MNiSW 4

1.17. Dejak B.

Wpływ anizotropowych właściwości szkliwa na naprężenia występujące w zębach trzonowych podczas żucia

Protet. Stomatol. 2004, LIV, 3, p.162-167

MNiSW 4

1.18. Dejak B.

Mechaniczna etiopatogeneza ubytków klinowych w zębach trzonowych z zastosowaniem kryterium Tsai-Wu.

Protet. Stomatol. 2005, LV, 4 p.284-292.

MNiSW 4

1.19. Dejak B., Młotkowski A, Romanowicz M.

Finite element analysis of mechanism of cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction.

J. Prosthet. Dent. 2005,94, 6, p.520-529. IF 1.009

MNiSW 10

1.20. Dejak B.

Ocena wytrzymałości złotych i ceramicznych wkładów i nakładów oraz analiza ich zespolenia z zębami podczas żucia.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 4, p.312-321.

MNiSW 4

1.21. Dejak B.

Wykorzystanie numerycznej metody symulacji do prognozowania wytrzymałości ceramicznych wkładów i nakładów odbudowujących szerokie ubytki w zębach trzonowych.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 5, p.377-385.

MNiSW 4

1.22. Dejak B.

Ocena wytrzymałości szerokich ceramicznych wkładów i nakładów MOD w zębach trzonowych w oparciu o kryterium zniszczenia Tsai-Wu

Nowoczesny Technik Dentystyczny. Wydanie specjalne 2006. p.82-86.

MNiSW 2

1.23. Dejak B., Młotkowski A., Romanowicz M.

Strength estimation of different designs of ceramic inlays and onlays in molars based on the Tsai-Wu failure criterion.

J. Prosthet. Dent. 2007, 98, 2, p. 89-100. IF 1.009

MNiSW 10

1.24. Dejak B.

Prognozowanie trwałości ceramiki na powierzchni żującej nakładów w zębach trzonowych podczas żucia w oparciu o metodę elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 2, p.79-88.

MNiSW 4

1.25. Dejak B.

Ocena naprężeń w zębach trzonowych podczas trójwymiarowej symulacji żucia i zaciskania zębów.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 4, p.260-268.

MNiSW 4

1.26. Dejak B.

Czy adhezyjnie cementowane wkłady koronowe wzmacniają struktury zębów?

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 1, p.49-55.

MNiSW 4

1.27. Dejak B.

Porównanie ceramicznych i kompozytowych wkładów koronowych w oparciu o metodę elementów skończonych

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 1, p.40-48

MNiSW 4

1.28. Dejak B.

Ocena wpływu szerokości ceramicznych wkładów na wytężenie zębów trzonowych w oparciu o metodę elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 6, p.408-418.

MNiSW 4

1.29. Dejak B.

Ocena wpływu głębokości zagłębień prostopadłościennych ceramicznych wkładów koronowych na naprężenia w trójwymiarowych modelach zębów trzonowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 3, p.199-208.

MNiSW 4

1.30. Dejak B., Młotkowski A

Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars

J. Prosthet. Dent. 2008, 99, 2, p.131-40. IF 1.009

MNiSW 10

1.31. Dejak B.

Wpływ kształtu i wielkości ceramicznych uzupełnień koronowych na wytężenie zębów trzonowych w oparciu o MES.

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 2, p.90-99.

MNiSW 4

1.32. Dejak B.

Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami ceramicznych endokoron w zębach trzonowych.

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 3, p.151-161.

MNiSW 4

1.33. Dejak B.

Influence of the ceramics thickness on the strength of all-ceramic crowns in molars during the simulation of mastication – 3D FEA

Stomatologia Współczesna 2008, 15, 4, p.14-23.

MNiSW 2

1.34. Dejak B.

Comparison of strength of various designs ceramic restorations in large cavities in molars based on FEA

Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17,6, 36-42. IF0.627

MNiSW 10

1.35. Dejak B.

Określenie minimalnej grubości ceramiki leucytowej w koronie bezmetalowej w zębie trzonowym podczas komputerowej symulacji żucia – MES

Twój Przegląd Stomatologiczny. Wydanie specjalne 2008. p.73-79

MNiSW 1

1.36. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi.

Protet. Stomatol. 2010, LX, 2, p.112-123

MNiSW 6

1.37. Marzec-Gawron M., Dejak B.

Leczenie pacjenta z atrycją zębów- opis przypadku.

Stomatologia Współczesna 2010,17,6,18-23.

 

1.38. Dejak B. Młotkowski A

Finite element analysis of strength and adhesion of cast posts compared to glass fiber-reinforced composite resin posts in anterior teeth

J Prosthet Dent 2011;105:115-126 IF 1.324

MNiSW 30

1.39. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów.

Protet. Stomatol. 2011, LXI, 2, p.98-105

MNiSW 4

1.40. Tomikowski B., Langot C. ,Tomikowska K., Szram O., Dejak B.

Funkcjonalne zwężenie żuchwy podczas otwierania.

e-Dentico 2011. 30,2,88-94

MNiSW 3

1.41. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia.

Dental and Medical Problem. 2011, 48,3 , 371-379

MNiSW 5

1.42. Michalska S., Marzec-Gawron M., Dejak B.

Leczenie protetyczne z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych- opis przypadku

Stomatologia Współczesna 2011,18,6, 27-31.

MNiSW 3

1.43. Dejak B, Młotkowski A, Langot C.

Three-dimensional finite element analysis of molars with thin-walled prosthetic crowns made of various materials.

Dental Materials 2012, 28, 433–441

IF 3.773, MNiSW 40

1.44. Dejak B.

Wpływ “ferrule effect” na wytrzymałość zębów przednich odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 4, p.264-274

MNiSW 4

1.45. Kacprzak Ogłuszka M., Dejak B.

Właściwości na zginanie wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanymi wkładów metalowych - badanie metodą testu trójpunktowego

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 4, p.275-283

MNiSW 4

1.46. Ślusarski P., Świniarski J., Kozakiewicz M., Elgalał M., Bogusławski G,. Gralewski J., Grącki R., Ślusarska A., Dejak B.

Model numeryczny do analizy biomechaniki żuchwy z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Magazyn stomatologiczny 2012, 11, 38-41.

 MNiSW 5

1.47 Góra K, Kochanowski M, Dejak B.. 
Wpływ długości wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknami szklanymi na odporność zębów na złamania - badanie in vitro. 
Protet. Stomatol. 2013 : T. 63, 2, s. 127-133.

MNiSW 5

1.48. Łagodzińska P., Dejak B.

Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów.

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 3, p.208-216.

MNiSW 5

1.49. Dejak B, Młotkowski A

The influence of ferrule effect and length of cast and FRC posts on the stresses in anterior teeth

Dental Materials 2013, 29, (9), e227–e237

IF 4,16, MNiSW 45

1.50. Stępień P, Zgórniak P, Dejak B.

Ocena wpływu rodzaju masy wyciskowej na precyzje odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 4, p.292-301.

MNiSW 5

1.51. Dejak B, Młotkowski A

3D-Finite Element Analysis of molars restored with endocrowns and posts during masticatory simulation

Dental Materials 2013, 29(12) ,pp. e309-e317

IF 4,16, MNiSW 45

1.52. Kochanowski M, Wierzowiecka AM, Langot C, Dejak B.

Porównanie dokładności obrazowania radiogramów 2D z obrazowaniem tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego.

Mag. Stomatol. 2013 : T. 23, nr 9, s. 122-128

MNiSW 4

1.53. Łagodzińska P, Bociong K, Dejak B.

Wpływ składu primerów na wytrzymałość połączenia tlenku cyrkonu z cementami kompozytowymi.

Polim. Med. 2014, 44, 1, 13–20

MNiSW 6

1.54. Łagodzińska P, Dejak B

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni tlenku cyrkonu na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym

Protet. Stomatol. 2014 : LXIV, 3, 195-204

MNiSW 5

1.55. Kacprzak-Ogłuszka M, Krasowski M, Beata Dejak

Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów kk wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym

Protet. Stomatol. 2014 : LXIV, 5, 329-334

MNiSW 5

1.56. Buss-Majeszka Katarzyna, Krzysztof Drobnik, Beata Dejak.

Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM

Mag. Stomatol. 2014 : nr 11, s. 12-16

MNiSW 4

1.57. Dejak B, Młotkowski A

A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. Dent Mater. 2015, 31,e77-e87. http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2014.11.016

IF 4.160, MNiSW 45

1.58.Stępień J., Dejak B.

Ocena dokładności odwzorowania pola protetycznego w zależności od technki wyciskowej.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 3, 214-224.

MNiSW 5

1.59. Góra K., Dejak B.

Ocena odporności na złamaniazębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi w zależności od średnicy i długości wkładów.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 3, 233-240.

MNiSW 5

1.60. Konarska-Matysiak D., Dejak B.

Porównanie odporności na złamania zębów odbudowanych endokoronami i wkładami koronowo-korzeniowymi wzmocnionymi włóknami szklanymi.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 6, 509-518.

MNiSW 5

1.61. Kasprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Porównanie odporności na złamanie zębów odbudowanych różnymi systemami wkładów kk wzmocnionych włóknami szklanymi oraz wkładami metalowymi.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 5, 518-528.

MNiSW 5

1.62. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B.

Porównanie odporności na złamania koron monolitycznych cienkościennych i pełnokonturowych z cerami tlenku cyrkonu

Protet. Stomatol. 2016 : LXVI, 1, 12-19.

MNiSW 5

 1.63. Tomikowski B, Krasowski M, Kopacz K, Wojciechowska M, Dejak B.

Porównanie retencji koron osadzonych na łącznikach implantologicznych za pomocą cementu tymczasowego i cementów implantologicznych

Protet. Stomatol. 2016 : LXVI, 3, 200-208.

MNiSW 6

1.64. Beata Dejak,  Anna Dejak,  Marzena Kacprzak-Ogłuszka, Mariusz Kochanowski

Wpływ różnych metod rejestracji relacji centralnej na położenie żuchwy u pacjenta ze zgryzem urazowym

Protet. Stomatol. 2016 : LXVI, 5: 345-358

MNiSW 6

1.65. Tomikowski B, Tomikowska K, Dejak B.

Metoda selektywnego stapiania laserowego frezowania oraz tradycyjnego topienia.

eDentico. 2016, 63, 5, p. 42-46      

MNiSW 6

1.66. Dejak B, Młotkowski A.

Strength comparison of anterior teeth restored with ceramic endocrowns vs custom-made post and cores.

Journal of prosthodontic research xxx (2017) xxx–xxx. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpor.2017.08.005 

IF 2,561, MNiSW 30 

1.67. Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke, Beata Dejak

Porównanie metod pomiaru kątów nachylenia drogi stawowej

Stomatologia Współczesna 2017: 24, 4-5: 8-15

MNiSW 4

1.68. Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke, Beata Dejak

Porównanie wartości kątów stawowych uzyskanych na podstawie badania Arcus DigmaII i rejestratów zwarcia w artykulatorze Protar 7

Protet. Stomatol. 2018 : 68, 1: 74-85 

MNiSW 6

1.69. Lewańska K., Dejak B.

Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi i wadą zgryzu

Magazyn Stomatologiczny. 2018 : 28, 3: 64-68

MNiSW 6

1.70. Marzena Kacprzak-Ogłuszka, Beata Dejak 

Bond strength of glass fibre-reinforced posts with composite cement

Protetyka Stomatologiczna 2018; 68 (2): 232-242

MNiSW 6

1.71. Beata Dejak

Wykonanie różnych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem współczesnych systemów CAD/CAM

Magazyn Stomatologiczny. 2018 : 28 7-8: 12-22

MNiSW 6

1.72. Dejak B., Lewańska K.

IPS e.max możliwości i wykorzystanie

Magazyn Stomatologiczny. 2018 : 28,7-8:24-30 

MNiSW 6

1.73. Dejak B. 

Protetyczna rehabilitacja pacjenta ze starciami patologicznymi zębów

Magazyn Stomatologiczny. 2018 : 28.

MNiSW 6

 

 

 

2. Wykaz publikacji poglądowych i przeglądowych

 

2.1. Dejak B., Romanowicz M.

Wpływ kształtu i wielkości części korzeniowych wkładów na wytrzymałość rekonstruowanych zębów w świetle piśmiennictwa

Protet. Stomatol. 2000, L, 2, p. 86 – 94.

MNiSW 4

2.2. Dejak B., Kacprzak M, Śmielak B, Suliborski B

Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełno-ceramicznych w świetle piśmiennictwa.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 6, p.471-417.

MNiSW 4

2.3. Dejak B.

Wkłady i nakłady koronowe ze stopów złota- przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2006, 1, p.25-29.

MNiSW 2

2.4. Dejak B.

Kompozytowe wkłady i nakłady koronowe – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2006, 13, 4, p.38-42.

MNiSW 2

2.5. Dejak B.

Ceramiczne wkłady i nakłady koronowe – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna, 2006, 13, 3, p. 24-29.

MNiSW 2

2.6. Kacprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Wybór materiału ceramicznego do wykonania licówek.

Stomatologia Współczesna, 2007, 14, 4, p. 31-36.

MNiSW 2

2.7. Zwierzchowski P., Dejak B.

Współczesne techniki zwiększania adhezji ceramiki cyrkonowej do kompozytów – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2008, 15, 3, p. 27-31.

MNiSW 2

2.8. Zielińska R. Dejak B. Suchorzewski A.

Porównanie właściwości zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymilanymi i standardowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi na podstawie piśmiennictwa.

Protet. Stomatol. 2010, LX, 1, p.37-43.

MNiSW 4

2.9. Dejak B.

Europejska Konferencja Prasowa IDS 2011 w Kolonii

Stomatologia Współczesna 2011, 18, 1, p. 68-70.

MNiSW 0

2.10. Stępień J., Dejak B.

Masy elastomerowe –przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2011, 18, 4, p. 35-40.

MNiSW 3

2.11. Borys M, Szyszkowska A, Dejak B.

Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych.

Protet. Stomatol. 2012, LXII,2,91-99

MNiSW 4

2.12. Marzec-Gawron M., Michalska S., Dejak B.

Właściwości współczesnych cementów kompozytowych oraz ich mechanizm wiązania do szkliwa i zębiny

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 3, p.173-180.

MNiSW 4

2.13. Góra K., Dejak B.

Wpływ długości i szerokości wkładów kk indywidualnych metalowych i prefabrykowanych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym na wytrzymałość odbudowywanych zębów- przegląd piśmiennictwa

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 3, p.197-202.

MNiSW 4

2.14. Tomikowski B., Dejak B.

Zalety i wady różnych koncepcji mocowania uzupełnień stałych na implantach- przegląd piśmiennictwa

eDentico. 2012, 40, 6, p. 43-47.

MNiSW 5

2.15. Konarska-Matysiak D., Dejak B.

Porównanie właściwości zębów bocznych odbudowanych standardowymi kompozytowymi wkładami kk wzmacnianymi włóknami szklanymi i endokoronami

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 3, p.201-207.

MNiSW 5

2.16. Kacprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Wkłady koronowo-korzeniowe wzmocnione włóknami szklanymi - wybrane problemy i zagadnienia

Stomatologia Współczesna, 2013, 20, 4, p. 36-45.

MNiSW 3

2.17. Adam Szpejewski, Cezary Langot, Mariusz Kochanowski, Beata Dejak.

Aspekty mechaniczne i estetyczne uzupełnień protetycznych na bazie tlenku cyrkonu

Mag. Stomatol. 2013 : T. 23, nr 12, 125-128,

MNiSW 4

2.18. Knytel P., Dejak B.

Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi.

Protet. Stomatol. 2014, LXIV, 4, p.270-71.

MNiSW 5

2.19. Czechowski Ł, Pawlak D, Kochanowski M, Langot C. Dejak B.

Technika wycisków cyfrowych w protetyce stomatologicznej- możliwości, ograniczenia, perspektywy.

Stomatologia Współczesna 2014, 21, 3, p. 46-51

MNiSW 3

2.20. Czechowski Ł, Pawlak D, Kochanowski M, Langot C. Dejak B.

Technika wycisków cyfrowych w protetyce stomatologicznej- możliwości, ograniczenia, perspektywy.

Stomatologia Współczesna 2014, 21, 3, p. 46-51      

MNiSW 3

2.21. Tomikowski B, Tomikowska K, Dejak B.

Metoda selektywnego stapiania laserowego frezowania oraz tradycyjnego topienia.

eDentico. 2016, 63, 5, p. 42-46      

MNiSW 6

 

 

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak