gabinet stomatologiczny Beata Dejak Łódź

Praca naukowa

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ ZAWODOWYCH

Dyplom lekarza dentysty uzyskałam w 1988 roku i 2 listopada 1988 roku rozpoczęłam pracę w Zakładzie Protetyki Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi pod kierunkiem ówczesnego kierownika prof. dr hab. Włodzimierza Józefowicza. 
W roku 1990 przebywałam na wyjeździe naukowo-szkoleniowym w Wielkiej Brytanii w Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry, University of Dundee pod kierownictwem prof. A. Grieve.
16 listopada 1993r zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a 16 października 1996 uzyskałam tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.
W dniu 22.06.1999 obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów". W 2005 roku zostałam mianowana na stanowisko adiunkta. W dn. 18.05.2009 nadano mi stopień doktora habilitowanego po obronie pracy zatytułowanej p.t. "Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia". W 2016 uzyskałam tytuł Profesora. 
Od 2009 roku jestem Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem Ordynatorem I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poradnia dysponuje 19 unitami, na których leczenie prowadzi 20 pracowników Zakładu Protetyki specjalizanci i studenci.

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Mój dotychczasowy dorobek naukowy to 120 prac naukowycH o łącznej punktacji MNiSW 514 IF 22 :

Wszystkie prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach stomatologicznych. Wiodącym tematem mojej pracy naukowej są zagadnienia biomechaniczne w układzie stomatognatycznym. Do badaniach stosuję nowoczesną, interdyscyplinarną metodę elementów skończonych (MES). Metoda ta umożliwia obliczenie naprężeń w uzupełnieniach protetycznych i odbudowywanych strukturach zębów. W oparciu o wyniki tych badań można zaprojektować optymalne pod względem wytrzymałości i trwałości rekonstrukcje protetyczne.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ BEATA DEJAK

 

 

Rozprawa doktorska

 

Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia powstające w tkankach odbudowanych zębów

obrona w AM w Łodzi 22.06.1999 r.

Habilitacja

 

Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia.

Stopień naukowy dr hab. 18.05. 2009r.

 

1. Wykaz oryginalnych publikacji

 

1.1. Dejak B., Józefowicz W.

Komputerowa analiza naprężeń powstających pod wpływem obciążeń zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi z różnych materiałów.

Protet. Stomatol. 1991, XLI, 4, p.156-163.

MNiSW 4

1.2. Dejak B.

Komputerowa analiza naprężeń powstających w tkankach podłoża pod wpływem obciążeń mostów

Protet. Stomatol. 1992, XLII, 3-4, p.97-103.

MNiSW 4

1.3. Dejak B.

Analiza naprężeń wokół różnie zaprojektowanych cierni w zębach siecznych

Protet. Stomatol. 1992, XLII, 5, p.169-175.

MNiSW 4

1.4. Dejak B., Józefowicz W.

Komputerowa analiza naprężeń w tkankach zębów pokrytych koronami protetycznymi z różnie ukształtowanych częściami przydziąsłowymi

Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 4, p. 205-208.

MNiSW 4

1.5. Dejak B.,Młotkowski A.

Analiza naprężeń w dwu i trójwymiarowych modelach zębów badanych metodą elementów skończonych

Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 4, p.209-212.

MNiSW 4

1.6. Dejak B., Józefowicz W.

Wpływ różnych kształtów wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba

Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 5, p.248-250.

MNiSW 4

1.7. Dejak B., Mikołajczyk M.

Badanie wytrzymałości korzeni zębów w zależności od kształtu wkładów

Protet. Stomatol. 1994, XLIV, 5, p.251-254.

MNiSW 4

1.8. Dejak B., Młotkowski A.

Analiza naprężeń występujących w zrębach zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi w różnych kształtach części korzeniowej

Quintessence 1994, Tom II, 10, p. 705-712.

MNiSW 0

1.9. Dejak B.

Wpływ kształtu powierzchni nośnej wkładu koronowo-korzeniowego na naprężenia powstałe na tkankach zęba

Stomatologia Współczesna 1994, 5, p.359-366.

MNiSW 2

1.10. Dejak B.

Wpływ niedokładności wykonania wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba

Protet. Stomatol. 1995, XLV, 1,p.50-52.

MNiSW 4

1.11. Dejak B., Młotkowski A.

Badanie naprężeń w zębach w zależności od wielkości części korzeniowej wkładów

Stomatologia Współczesna 1995, 2, 5, p.410-419.

MNiSW 2

1.12. Dejak B.

Badania naprężeń w zębach odbudowanych wkładami koronowo korzeniowymi z różnych materiałów

Stomatologia Współczesna 1995, 2, 1, p.35-40.

MNiSW 2

1.13. Dejak B., Romanowicz M.

Wpływ objęcia koroną protetyczną zachowanych struktur naddziąsłowych zębów na wytrzymałość zębów zrekonstruowanych wkładami koronowo-korzeniowymi

Stomatologia Współczesna 2000, 7, 3, p.14-19.

MNiSW 2

1.14. Dejak B.

Wpływ braku przylegania wkładu koronowo-korzeniowego do niektórych części korzenia na naprężenia występujące w strukturach odbudowanego zęba

Protet. Stomatol. 2000, L, 1, p.30-37.

MNiSW 4

1.15. Dejak B., Młotkowski A., Romanowicz M.

The finite element analysis of stresses in molars during clenching and mastication.

J. Prosthet. Dent. 2003, 90 ,6, p. 591-597. IF1.009 1,419

MNiSW 10

1.16. Dejak B.

Wpływ szerokości i głębokości kompozytowych wkładów koronowych na naprężenia występujące w zębach trzonowych w żuchwie

Protet. Stomatol. 2004, LIV, 2, p.86-92

MNiSW 4

1.17. Dejak B.

Wpływ anizotropowych właściwości szkliwa na naprężenia występujące w zębach trzonowych podczas żucia

Protet. Stomatol. 2004, LIV, 3, p.162-167

MNiSW 4

1.18. Dejak B.

Mechaniczna etiopatogeneza ubytków klinowych w zębach trzonowych z zastosowaniem kryterium Tsai-Wu.

Protet. Stomatol. 2005, LV, 4 p.284-292.

MNiSW 4

1.19. Dejak B., Młotkowski A, Romanowicz M.

Finite element analysis of mechanism of cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction.

J. Prosthet. Dent. 2005,94, 6, p.520-529. IF 1.009

MNiSW 10

1.20. Dejak B.

Ocena wytrzymałości złotych i ceramicznych wkładów i nakładów oraz analiza ich zespolenia z zębami podczas żucia.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 4, p.312-321.

MNiSW 4

1.21. Dejak B.

Wykorzystanie numerycznej metody symulacji do prognozowania wytrzymałości ceramicznych wkładów i nakładów odbudowujących szerokie ubytki w zębach trzonowych.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 5, p.377-385.

MNiSW 4

1.22. Dejak B.

Ocena wytrzymałości szerokich ceramicznych wkładów i nakładów MOD w zębach trzonowych w oparciu o kryterium zniszczenia Tsai-Wu

Nowoczesny Technik Dentystyczny. Wydanie specjalne 2006. p.82-86.

MNiSW 2

1.23. Dejak B., Młotkowski A., Romanowicz M.

Strength estimation of different designs of ceramic inlays and onlays in molars based on the Tsai-Wu failure criterion.

J. Prosthet. Dent. 2007, 98, 2, p. 89-100. IF 1.009

MNiSW 10

1.24. Dejak B.

Prognozowanie trwałości ceramiki na powierzchni żującej nakładów w zębach trzonowych podczas żucia w oparciu o metodę elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 2, p.79-88.

MNiSW 4

1.25. Dejak B.

Ocena naprężeń w zębach trzonowych podczas trójwymiarowej symulacji żucia i zaciskania zębów.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 4, p.260-268.

MNiSW 4

1.26. Dejak B.

Czy adhezyjnie cementowane wkłady koronowe wzmacniają struktury zębów?

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 1, p.49-55.

MNiSW 4

1.27. Dejak B.

Porównanie ceramicznych i kompozytowych wkładów koronowych w oparciu o metodę elementów skończonych

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 1, p.40-48

MNiSW 4

1.28. Dejak B.

Ocena wpływu szerokości ceramicznych wkładów na wytężenie zębów trzonowych w oparciu o metodę elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 6, p.408-418.

MNiSW 4

1.29. Dejak B.

Ocena wpływu głębokości zagłębień prostopadłościennych ceramicznych wkładów koronowych na naprężenia w trójwymiarowych modelach zębów trzonowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Protet. Stomatol. 2007, LVII, 3, p.199-208.

MNiSW 4

1.30. Dejak B., Młotkowski A

Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars

J. Prosthet. Dent. 2008, 99, 2, p.131-40. IF 1.009

MNiSW 10

1.31. Dejak B.

Wpływ kształtu i wielkości ceramicznych uzupełnień koronowych na wytężenie zębów trzonowych w oparciu o MES.

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 2, p.90-99.

MNiSW 4

1.32. Dejak B.

Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami ceramicznych endokoron w zębach trzonowych.

Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 3, p.151-161.

MNiSW 4

1.33. Dejak B.

Influence of the ceramics thickness on the strength of all-ceramic crowns in molars during the simulation of mastication – 3D FEA

Stomatologia Współczesna 2008, 15, 4, p.14-23.

MNiSW 2

1.34. Dejak B.

Comparison of strength of various designs ceramic restorations in large cavities in molars based on FEA

Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17,6, 36-42. IF0.627

MNiSW 10

1.35. Dejak B.

Określenie minimalnej grubości ceramiki leucytowej w koronie bezmetalowej w zębie trzonowym podczas komputerowej symulacji żucia – MES

Twój Przegląd Stomatologiczny. Wydanie specjalne 2008. p.73-79

MNiSW 1

1.36. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi.

Protet. Stomatol. 2010, LX, 2, p.112-123

MNiSW 6

1.37. Marzec-Gawron M., Dejak B.

Leczenie pacjenta z atrycją zębów- opis przypadku.

Stomatologia Współczesna 2010,17,6,18-23.

1.38. Dejak B. Młotkowski A

Finite element analysis of strength and adhesion of cast posts compared to glass fiber-reinforced composite resin posts in anterior teeth

J Prosthet Dent 2011;105:115-126 IF 1.324 MNiSW 30

1.39. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów.

Protet. Stomatol. 2011, LXI, 2, p.98-105 MNiSW 4

1.40. Tomikowski B., Langot C. ,Tomikowska K., Szram O., Dejak B.

Funkcjonalne zwężenie żuchwy podczas otwierania.

e-Dentico 2011. 30,2,88-94

MNiSW 3

1.41. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia.

Dental and Medical Problem. 2011, 48,3 , 371-379

MNiSW 5

1.42. Michalska S., Marzec-Gawron M., Dejak B.

Leczenie protetyczne z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych- opis przypadku

Stomatologia Współczesna 2011,18,6, 27-31.

MNiSW 3

1.43. Dejak B, Młotkowski A, Langot C.

Three-dimensional finite element analysis of molars with thin-walled prosthetic crowns made of various materials.

Dental Materials 2012, 28, 433–441

IF 3.773

MNiSW 40

1.44. Dejak B.

Wpływ “ferrule effect” na wytrzymałość zębów przednich odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 4, p.264-274 MNiSW 4

1.45. Kacprzak Ogłuszka M., Dejak B.

Właściwości na zginanie wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanymi wkładów metalowych - badanie metodą testu trójpunktowego

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 4, p.275-283 MNiSW 4

1.46. Ślusarski P., Świniarski J., Kozakiewicz M., Elgalał M., Bogusławski G,. Gralewski J., Grącki R., Ślusarska A., Dejak B.

Model numeryczny do analizy biomechaniki żuchwy z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Magazyn stomatologiczny 2012, 11, 38-41. MNiSW 5

 

1.47 Góra K, Kochanowski M, Dejak B.. 
Wpływ długości wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknami szklanymi na odporność zębów na złamania - badanie in vitro. 
Protet. Stomatol. 2013 : T. 63, 2, s. 127-133, MNiSW 5

1.48. Łagodzińska P., Dejak B.

Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów.

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 3, p.208-216. MNiSW 5

1.49. Dejak B, Młotkowski A

The influence of ferrule effect and length of cast and FRC posts on the stresses in anterior teeth

Dental Materials 2013, 29, (9), e227–e237

IF 4,16

MNiSW 45

1.50. Stępień P, Zgórniak P, Dejak B.

Ocena wpływu rodzaju masy wyciskowej na precyzje odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 4, p.292-301. MNiSW 5

1.51. Dejak B, Młotkowski A

3D-Finite Element Analysis of molars restored with endocrowns and posts during masticatory simulation

Dental Materials 2013, 29(12) ,pp. e309-e317

IF 4,16

MNiSW 45

1.52. Kochanowski M, Wierzowiecka AM, Langot C, Dejak B.

Porównanie dokładności obrazowania radiogramów 2D z obrazowaniem tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego.

Mag. Stomatol. 2013 : T. 23, nr 9, s. 122-128 MNiSW 4

1.53. Łagodzińska P, Bociong K, Dejak B.

Wpływ składu primerów na wytrzymałość połączenia tlenku cyrkonu z cementami kompozytowymi.

Polim. Med. 2014, 44, 1, 13–20

MNiSW 6

1.54. Łagodzińska P, Dejak B

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni tlenku cyrkonu na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym

Protet. Stomatol. 2014 : LXIV, 3, 195-204

MNiSW 5

1.55. Kacprzak-Ogłuszka M, Krasowski M, Beata Dejak

Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów kk wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym

Protet. Stomatol. 2014 : LXIV, 5, 329-334

MNiSW 5

1.56. Buss-Majeszka Katarzyna, Krzysztof Drobnik, Beata Dejak.

Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM

Mag. Stomatol. 2014 : nr 11, s. 12-16

MNiSW 4

1.57. Dejak B, Młotkowski A

A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. Dent Mater. 2015, 31,e77-e87

http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2014.11.016

IF 4.160

MNiSW 45

1.58.Stępień J., Dejak B.

Ocena dokładności odwzorowania pola protetycznego w zależności od technki wyciskowej. Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 3, 214-224.

MNiSW 5

1.59. Góra K., Dejak B.

Ocena odporności na złamaniazębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi w zależności od średnicy i długości wkładów.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 3, 233-240.

MNiSW 5

1.60. Konarska-Matysiak D., Dejak B.

Porównanie odporności na złamania zębów odbudowanych endokoronami i wkładami koronowo-korzeniowymi wzmocnionymi włóknami szklanymi.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 6, 509-518.

MNiSW 5

1.61. Kasprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Porównanie odporności na złamanie zębów odbudowanych różnymi systemami wkładów kk wzmocnionych włóknami szklanymi oraz wkładami metalowymi.

Protet. Stomatol. 2015 : LXV, 5, 518-528.

MNiSW 5

1.62. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B..

Porównanie odporności na złamania koron monolitycznych cienkościennych i pełnokonturowych z cerami tlenku cyrkonu

Protet. Stomatol. 2016 : LXVI, 1, 12-19.

MNiSW 5

 

 

 

 

2. Wykaz publikacji poglądowych i przeglądowych

2.1. Dejak B., Romanowicz M.

Wpływ kształtu i wielkości części korzeniowych wkładów na wytrzymałość rekonstruowanych zębów w świetle piśmiennictwa

Protet. Stomatol. 2000, L, 2, p. 86 – 94.

MNiSW 4

2.2. Dejak B., Kacprzak M, Śmielak B, Suliborski B

Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełno-ceramicznych w świetle piśmiennictwa.

Protet. Stomatol. 2006, LVI, 6, p.471-417.

MNiSW 4

2.3. Dejak B.

Wkłady i nakłady koronowe ze stopów złota- przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2006, 1, p.25-29.

MNiSW 2

2.4. Dejak B.

Kompozytowe wkłady i nakłady koronowe – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2006, 13, 4, p.38-42. MNiSW 2

2.5. Dejak B.

Ceramiczne wkłady i nakłady koronowe – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna, 2006, 13, 3, p. 24-29.

MNiSW 2

2.6. Kacprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Wybór materiału ceramicznego do wykonania licówek.

Stomatologia Współczesna, 2007, 14, 4, p. 31-36.

MNiSW 2

2.7. Zwierzchowski P., Dejak B.

Współczesne techniki zwiększania adhezji ceramiki cyrkonowej do kompozytów – przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2008, 15, 3, p. 27-31.

MNiSW 2

2.8. Zielińska R. Dejak B. Suchorzewski A. Porównanie właściwości zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymilanymi i standardowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi na podstawie piśmiennictwa.

Protet. Stomatol. 2010, LX, 1, p.37-43. MNiSW 4

 

2.9. Dejak B.

Europejska Konferencja Prasowa IDS 2011 w Kolonii

Stomatologia Współczesna 2011, 18, 1, p. 68-70.

MNiSW 0

2.10. Stępień J., Dejak B.

Masy elastomerowe –przegląd piśmiennictwa.

Stomatologia Współczesna 2011, 18, 4, p. 35-40.

MNiSW 3

2.11. Borys M, Szyszkowska A, Dejak B. Techniki cyfrowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą skanerów wewnątrzustnych.

Protet. Stomatol. 2012, LXII,2,91-99

MNiSW 4

2.12. Marzec-Gawron M., Michalska S., Dejak B.

Właściwości współczesnych cementów kompozytowych oraz ich mechanizm wiązania do szkliwa i zębiny

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 3, p.173-180.

MNiSW 4

2.13. Góra K., Dejak B.

Wpływ długości i szerokości wkładów kk indywidualnych metalowych i prefabrykowanych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym na wytrzymałość odbudowywanych zębów- przegląd piśmiennictwa

Protet. Stomatol. 2012, LXII, 3, p.197-202.

MNiSW 4

2.14. Tomikowski B., Dejak B.

Zalety i wady różnych koncepcji mocowania uzupełnień stałych na implantach- przegląd piśmiennictwa

eDentico. 2012, 40, 6, p. 43-47.

MNiSW 5

2.15. Konarska-Matysiak D., Dejak B.

Porównanie właściwości zębów bocznych odbudowanych standardowymi kompozytowymi wkładami kk wzmacnianymi włóknami szklanymi i endokoronami

Protet. Stomatol. 2013, LXIII, 3, p.201-207. MNiSW 5

2.16. Kacprzak-Ogłuszka M., Dejak B.

Wkłady koronowo-korzeniowe wzmocnione włóknami szklanymi - wybrane problemy i zagadnienia

Stomatologia Współczesna, 2013, 20, 4, p. 36-45.

MNiSW 3

2.17. Adam Szpejewski, Cezary Langot, Mariusz Kochanowski, Beata Dejak.

Aspekty mechaniczne i estetyczne uzupełnień protetycznych na bazie tlenku cyrkonu

Mag. Stomatol. 2013 : T. 23, nr 12, 125-128,

MNiSW 4

2.18. Knytel P., Dejak B.

Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi.

Protet. Stomatol. 2014, LXIV, 4, p.270-71.

MNiSW 5

2.19. Czechowski Ł, Pawlak D, Kochanowski M, Langot C. Dejak B.

Technika wycisków cyfrowych w protetyce stomatologicznej- możliwości, ograniczenia, perspektywy.

Stomatologia Współczesna 2014, 21, 3, p. 46-51

MNiSW 3

3. Wykaz streszczeń i doniesień zjazdowych

3.1. Dejak B.

Wyznaczenie środka ciężkości pola protetycznego przez protezy szkieletowe przy pomocy komputera

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego

Łódź 25.05.1986.

3.2. Dejak B.

Analiza komputerowa zmian podłoża protetycznego zachodzącego pod wpływem mostów jednobrzeżnych

XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych AM

Łódż 5.05.1988.

3.3. Marcinkowski K., Dejak B., Andruch K., Kuński R.

Próby ograniczenia wydzielania śliny podczas zabiegów stomatologicznych

XXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych

Łódź 26-27.05.1989.

 

3.4 Dejak B.

Computer analysis of stresses associated with different design of fixed bridges

Dental Conference Medical University of Dundee.

Dundee 10.10.1990.

3.5. Dejak B., Józefowicz W.

Komputerowa analiza naprężeń powstających pod wpływem obciążeń zębów odbudowanych wkładami konorowo-korzeniowymi

Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS str. 29

Ustroń-Zawodzie 29.09.1990.

3.6. Józefowicz W., Dejak B.

Projektowanie łączników dużych w aspekcie stabilizacji protez częściowych ruchomych

Naukowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS str.31

Ustroń-Zawodzie 29.09.1990.

3.7 Dejak B.

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego

Protet. Stomatol. 1991, XLIV, 5, 381-382.

3.8. Dejak B., Józefowicz W.

Naprężenia w komputerowych modelach zębów odbudowanych wkładami koronowo-kozeniowymi z różnych materiałów podczas działania symulowanych sił.

VII Kongres Stomatologów Polskich str.167.

Łódź 23-26.06.1991.

3.9. Dejak B.

Naprężenia w komputerowych modelach mostów i podłoża protetycznego podczas działania symulowanych sił.

VII Kongres Stomatologów Polskich str.169.

Łódź 23-26.06.1991.

3.10. Józefowicz W., Dejak B.

Rola środków ciężkości pól obciążenia bezpośredniego i punktowego podparcie ozębnego w projektowaniu dużych protez częściowych ruchomych

VII Kongres Stomatologów Polskich str. 168.

Łódź 23-26.06.1991.

3.11. Dejak B.

Badanie naprężeń w stałych protezach stomatologicznych metoda elementów skończonych.

II Konferencja Komputery w Medycynie

Łódź 1991

3.12. Dejak B.

Computer analysis of stresses associated with different designs fixed bridges

16 th Conference of the European Prosthodontic Associastion str. 35

Castle Książ 2-5.09.1992 r.

3.13.Dejak B.

Komputerowa analiza naprężeń w podłożu protetycznym pod różnie zaprojektowanymi mostami

Konferencja Sekcji Protetyki PTS 09.1992

Protet. Stomatol. 1992, XLIII, 1, 33.

3.14.Dejak B., Józefowicz W.

Wpływ różnych kształtów wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zębów

XIII Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS – II Łódzkie Forum Stomatologiczne str.44

Łódż 11-12.09.1993.

3.15. Dejak B.

Wpływ niedokładności wykonania wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zębów

XIII Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS– II Łódzkie Forum Stomatologiczne str. 45

Łódż 11-12.09.1993.

3.16.Dejak B.

Analiza naprężeń w dwu i trójwymiarowych modelach zębów badanych elementów skończonych

XIII Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS– II Łódzkie Forum Stomatologiczne str.84

Łódź 11-12.09.1993.

3.17. Dejak B.

Badanie naprężeń występujących w zębach trzonowych podczas żucia kęsów pokarmowych

XX Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Licheń Stary 14-15. 06. 2002 str. 37

3.18.Dejak B.

Projektowanie i optymalizacja stałych uzupełnień protetycznych w oparciu o metodę elementów skończonych

Nauka dla gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego. 16-17.10.2003 Łódź

3.19.Dejak B.

Wpływ szerokości i głębokości wkładów koronowych na naprężenia występujące w zębach trzonowych podczas cyklu żucia

Nauka dla gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego. 16-17. 10.2003 Łódź

3.20.Dejak B.

Analiza naprężeń występujących w zębach trzonowych żuchwy odbudowanych wkładami koronowymi o różnych wielkościach

Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich.

Wrocław. 22-24.04.2004

Czasopismo Stomatologiczne 2004, Suplement, LVII, 4 p. 11

3.21.Dejak B.

Mechanism of forming cervical lesions during overloading molars – finite element analysis

A vision of modern prosthodontics. EPA 2005.

Poznań 1-3. 09.2005

Protetyka Stomatologiczna. EPA 2005, Suplement, LV, 5 p. 119

3.22.Dejak B.

Ocena wytrzymałości szerokich ceramicznych wkładów i nakładów MOD w zębach trzonowych w oparciu o kryterium zniszczenia Tsai-Wu

VII Konferencja, Biomateriały i Mechanika w Stomatologii str.82.

Ustroń 19-22. 10.2006

3.23.Dejak B.

Porównanie wytrzymałości różnie zaprojektowanych ceramicznych uzupełnień odtwarzających rozległe ubytki w zębach trzonowych żuchwy.

Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. str.52

Nałęczów 24-26. 04. 2008

3.24.Dejak B.

Określenie minimalnej grubości ceramiki leucytowej w koronie bezmetalowej w zębie trzonowym podczas komputerowej symulacji żucia – MES

Biomateriały i Mechanika w Stomatologii. VIII Konferencja, str 73

Ustroń 23-26.10.2008

3.25. .Dejak B.

Porównanie wytrzymałości i adhezji koron ceramicznych i kompozytowych w zębach przednich.

XXVIII Konferencja Sekcji Protetyki PTS Ossa k/ Rawy Mazowieckiej 14-16.10.2010.

3.26. Dejak B.

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa

Nałeczów 12-13 05 2011

3.27. Ogłuszka M., Dejak B.

Porównanie właściwości na zginanie wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym i wkładów metalowych metodą testu trójpunktowego.

XI Konferencja „Biomateriały I Mechanika W Stomatologii”

Ustroń 06.X-09.X.2011

3.28. B. Dejak.

Systemy CAD/CAM w stomatologii.

CEDE 2012 Poznań

3.29. Kacprzak-Ogłuszka M., B. Dejak

Wpływ struktury wewnętrznej wkładów kk FRC na ich właściwości.

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Białowieża 4-6 październik 2012

3.30. Góra K., B. Dejak

Ocena wytrzymałości zębów odbudowanych wkładami kk kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi w zależności od długości wkładów.

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Białowieża 4-6 październik 2012

3.31. Stępień J., B. Dejak

Wpływ rodzaju masy wyciskowej na precyzję odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej.

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Białowieża 4-6 październik 2012

3.32. Gawłowska P., B. Dejak

Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu dedykowanych im primerów.

XII Konferencja „Biomateriały I Mechanika W Stomatologii”

Ustroń 18.X-21.X.2012

3.33. Sokołowski G., B. Dejak

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na wytrzymałość połączenia cementów samotrawiących z zębiną.

XII Konferencja „Biomateriały I Mechanika W Stomatologii”

Ustroń 18.X-21.X.2012

3.34. Gawłowska P., B. Dejak

Wpływ piaskowania powierzchni tlenku cyrkonu AL2O3 o różnej ziarnistości na wytrzymałość połączenia z cementami kompozytowymi.

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Wisła 19 -21.IX.2013

Protetyka Stomatologiczna 2013, Suplement, LXIII, 5

3.35. Stępień J., B. Dejak

Ocena precyzji odwzorowania pola protetycznego w zależności od masy wyciskowej i techniki pobierania wycisku.

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Wisła 19 -21.IX.2013

Protetyka Stomatologiczna 2013, Suplement, LXIII, 5

3.36. Góra K., B. Dejak

Wpływ długości i średnicy wkładów kk FRC na wytrzymałość odbudowanych nimi zębów- badanie in vitro.

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Wisła 19 -21.IX.2013

Protetyka Stomatologiczna 2013, Suplement, LXIII, 5

3.37. Kacprzak-Ogłuszka M., B. Dejak

Ocena wytrzymałości połączenia wkładów kk FRC z wybranym cementem kompozytowym.

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Wisła 19 -21.IX.2013

Protetyka Stomatologiczna 2013, Suplement, LXIII, 5

3.38. Kochanowski M,, Langot C., B. Dejak.

Kliniczne znaczenie tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego.

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Wisła 19 -21.IX.2013

Protetyka Stomatologiczna 2013, Suplement, LXIII, 5

3.39. Kacprzak-Ogłuszka M, Dejak B.

Wpływ kondycjonowania wkładów Koronowo-korzeniowych FRCna wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym. 12 Kongres Stomatologów Polskich. Kraków 9-12 kwiecień 2014

3.40. Góra K, Dejak B.

Ocena odporności na złamania zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi w zależności od średnicy i długości wkładów.

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Bronisławów 24 -26.IX.2015

Protetyka Stomatologiczna 2015, LXV, 4,306

3.41. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B, Nowak J.

Wytrzymałość i ścieralność materiału na bazie tlenku cyrkonu przeznaczonego do wykonywania koron pełnokonturowych.

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Bronisławów 24 -26.IX.2015

Protetyka Stomatologiczna 2015, LXV, 4,342

3.42. Łagodzińska P, Dejak B.

Wpływ obróbki strumieniowo – ściernej na odporność na ściskanie podbudów z tlenku cyrkonu.

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Bronisławów 24 -26.IX.2015

Protetyka Stomatologiczna 2015, LXV, 4,343

3.43. Kacprzak-Ogłuszka M, Dejak B.

Odporność na złamania zębów odbudowanych różnymi systemami wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi oraz wkładami metalowymi.

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki

Bronisławów 24 -26.IX.2015

Protetyka Stomatologiczna 2015, LXV, 4,352

3.44. Konarska-Matysiak Do, Dejak B.

Porównanie odporności na złamania zębów odbudowanych endokoronami i wkładami koronowo-korzeniowymi wzmocnionymi włóknami szklanymi.

XV Konferencja „Biomateriały I Mechanika W Stomatologii”

Ustroń 15.X-8.X.2015

(42) 655 24 60
bdejak@poczta.onet.pl
Łódź, Obr. Warszawy 7 m. 18
Copyright 2016, Beata Dejak