Profesor Beata Dejak

Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Katedra Stomatologii Odtwórczej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

Profesor Beata Dejak jest Kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi. Pełni również funkcję Ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się badaniami biomechanicznymi protetycznych rekonstrukcji w jamie ustnej. Jest prekursorką zastosowania metody elementów skończonych do obliczeń naprężeń w strukturach zębów. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 160 prac, z których część opublikowano w renomowanych czasopismach naukowych Journal of Prosthetic Dentistry i Dental Materials. Jest autorką książek obowiązujących do egzaminu LDEK „Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych” oraz „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych”.
Ma ponad 33-letnie doświadczenie kliniczne, specjalizację z protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej. Od lat naucza studentów protetyki stomatologicznej w UM w Łodzi. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia dla lekarzy. Jest promotorem prac doktorskich i kierownikiem specjalizujących się lekarzy. Organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Jest prezesem oddziału łódzkiego PTS, członkiem Zarządu PTS, członkiem Akademii Pierre Faucharda oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM.

lek. dent.
Anna Dejak-Kępka

Lek. dent. Anna Dejak-Kępka jest lekarzem rezydentem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Pracuje jako wykładowca w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestniczy w wielu konferencjach oraz warsztatach. Ukończyła studia z wyróżnieniem na kierunku lekarsko-dentystycznym UM w Łodzi oraz podczas studiów zdobyła stypendium Rektora dla najlepszych studentów, aktywnie działała w SKN przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi i należała do PTSS, a od 2017 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.