Poszczególne rozdziały książki są poświęcone wykonaniu protez stałych: wkładów koronowo-korzeniowych, uzupełnień wewnątrzkoronowych, licówek, koron, mostów oraz protez ruchomych: całkowitych, częściowych, szkieletowych, overdentures, natychmiastowych oraz protez na implantach. Omówiono zasady estetycznego projektowania uzupełnień.

Przedstawione zostały zasady wykonania współczesnych uzupełnień protetycznych, zachowując podobny układ we wszystkich rozdziałach. Dla każdego uzupełnienia protetycznego podano: wskazania i przeciwwskazania, materiały z jakich zostały wykonane, wymieniono rodzaje uzupełnień, przedstawiono kliniczne oraz laboratoryjne ich wykonanie. Uwzględniono tradycyjne i nowe metody wykonania laboratoryjnego. Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono zalety i wady tych uzupełnień.

Na uwagę zasługuje także obszerny rozdział dotyczący podstawowych materiałów stosowanych w protetyce (stopów metali, ceramik, akryli) oraz technologii ich przetwarzania. Przedstawiono nowoczesne techniki obróbki metali – spiekania laserowego (DLSM), erozji iskrowej i CAD/CAM; wykonanie ceramicznych uzupełnień metodą spiekania, prasowania, infiltracji, CAD/CAM; metody tradycyjne i wtryskowe przetwarzania tworzyw sztucznych.

Opracowanie jest przydatne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych oraz lekarzy specjalizujących się w protetyce stomatologicznej.

Najważniejsze artykuły:

 1. Dejak B, Młotkowski A. Strength comparison of anterior teeth restored with ceramic endocrowns vs custom-made post and cores. J Prosthodont Res. 2018 Apr;62(2):171-176. doi: 10.1016/j.jpor.2017.08.005. Epub 2017 Sep 6. PubMed PMID: 28886951.
 2. Dejak B, Młotkowski A. A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. Dent Mater. 2015 Mar;31(3):e77-87. doi: 10.1016/j.dental.2014.11.016. Epub 2014 Dec 24. PubMed PMID: 25544104.
 3.  Łagodzińska P, Bociong K, Dejak B. [Influence of primers ’ chemical composition on shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic]. Polim Med. 2014 Jan-Mar;44(1):13-20. Polish. PubMed PMID: 24918652. 
 4. Dejak B, Młotkowski A. 3D-Finite element analysis of molars restored with endocrowns and posts during masticatory simulation. Dent Mater. 2013 Dec;29(12):e309-17. doi: 10.1016/j.dental.2013.09.014. Epub 2013 Oct 21. PubMed PMID: 24157244.
 5. Dejak B, Młotkowski A. The influence of ferrule effect and length of cast andFRC posts on the stresses in anterior teeth. Dent Mater. 2013 Sep;29(9):e227-37. doi: 10.1016/j.dental.2013.06.002. Epub 2013 Jul 17. PubMed PMID: 23870819.
 6. Dejak B, Młotkowski A, Langot C. Three-dimensional finite element analysis ofmolars with thin-walled prosthetic crowns made of various materials. Dent Mater. 2012 Apr;28(4):433-41. doi: 10.1016/j.dental.2011.11.019. Epub 2011 Dec 29. PubMed PMID: 22209573.
 7. Dejak B, Młotkowski A. Finite element analysis of strength and adhesion of cast posts compared to glass fiber-reinforced composite resin posts in anterior teeth. J Prosthet Dent. 2011 Feb;105(2):115-26. doi: 10.1016/S0022-3913(11)60011-5. PubMed PMID: 21262409.
 8. Dejak B, Mlotkowski A. Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars. J Prosthet Dent. 2008 Feb;99(2):131-40. doi: 10.1016/S0022-3913(08)60029-3. PubMed PMID: 18262014.
 9. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M. Strength estimation of different designs of ceramic inlays and onlays in molars based on the Tsai-Wu failure criterion. J Prosthet Dent. 2007 Aug;98(2):89-100. PubMed PMID: 17692590.
 10. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M. Finite element analysis of mechanism of cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction. J Prosthet Dent. 2005 Dec;94(6):520-9. PubMed PMID: 16316798.
 11. Dejak B, Młotkowski A, Romanowicz M. Finite element analysis of stresses in molars during clenching and mastication. J Prosthet Dent. 2003 Dec;90(6):591-7. PubMed PMID: 14668761.